S žáky jsme se věnovali znalostem v oblasti dopravní výchovy. Seznámili jsme s druhy dopravy, semaforem, naučili jsme se poznat základní dopravní značky a pravidla silničního provozu. Žáci si vyzkoušeli být součástí provozu, snažili se předejít dopravní nehodě, případně vhodným telefonním číslem věděli, kam by měli volat. Představu o dopravních značkách jsme završili tematickým dokumentem.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!