Netradiční výukové metody

Učíme netradičně! S jakými metodami se mohou žáci při vyučování setkat?

Prvky Montessori pedagogiky

K prvkům Montessori pedagogiky, které při výuce využíváme patří: partnerský přístup, svobodná volba práce, respektování senzitivních období, věková heterogenita, kooperativní výuka, polarizace pozornosti, připravené prostředí, osobnost učitele, láska dítěte, třístupňová výuka, práce s chybou, práce s pochvalou, systém hodnocení.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci apod., proto se používá ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu a právě hudba je sama o sobě komunikací, neboť umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde je potřeba podpořit mezilidské kontakty a s radostí upevnit přátelské vztahy. Hudba odhaluje dětem jejich vlastní možnosti, vybavuje je citlivostí a rozvíjí jejich osobní růst!

Snoezelen/relaxační místnost

Snoezelen je multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění, je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace, zklidnění a prožití osobní zkušenosti. Zprostředkovává dětem prožitky "tady a teď". Záměrem snoezelenu je stimulovat a rozvíjet smyslové receptory u dětí skrze jejich vlastní prožitky a zkušenosti, rozvíjet verbální i neverbální komunikaci, snoezelen slouží též k posílení schopnosti adaptace a socializace dětí, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a podporuje kognitivní a emocionální složky osobnosti dětí.

Cílem SNOEZELENU je celkové uvolnění dítěte, "kde je vše dovoleno, nikdo nikoho k ničemu nenutí, každý si dělá právě to, co v danou chvíli chce". Je to místo pro radost, odpočinek, relaxaci, klid, sounáležitost, potěšení, sdílení a bezpečí.

VOKS

Je to VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, který je dobře využitelný ve škole, doma i na veřejnosti, je srozumitelný i nezasvěceným lidem, vysoce motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, je velmi rychle osvojitelný, redukuje nevhodné chování a především děti samy jsou iniciátory komunikace, tz. přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních. Jedná se o nezbytnou pomůcku pro rozvoj komunikace našich žáků.

Komunikační systém VOKS je určený především pro děti s PAS, ale lze ho využít i u dětí jiných diagnóz s výraznějšími problémy v dorozumívání. Se systémem je možno začít v jakémkoli věku.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!