Na naší škole proběhl tradiční projektový den s názvem - Halloween. Žáci přišli do školy v různých strašidelných maskách. Pedagogové také nezůstali pozadu ... Nejpovedenější masky byly odměněny diplomy, dobrotami a potleskem ... Nálada byla s-t-r-a-š-i-d-e-l-n-á :-)